Sejtarna var heliga platser i anslutning till samernas kultur. Man trodde att gudar och andar av olika slag hade sin hemvist i sejtarna. Sejtarna var i allmänhet av trä eller sten. Stensejtarna är oftast enskilda stenformationer som har en ovanlig form eller färg.

2052