Klicka sedan på B:et längst ut på fakturaraden. Ange vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot, fyll i beloppet med minustecken framför och klicka sedan på knappen Spara. Tillbaka i listan kan du nu bokföra inbetalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.

414