Han deltog aktivt i Gustav III:s statskupp 1772. För sina insatser utnämndes han till riddare av Svärdsorden och blev 1773 löjtnant vid Södermanlands regemente. S lämnade Sverige 1776 för att söka sin lycka i engelsk krigstjänst under det amerikanska frihetskriget men skrinlade sina planer till förmån för livet i Paris, som han fascinerats av under en kortare vistelse.

5931