Rörelsesegment: Products & Solutions och Installation Services. Tillverkning: Danmark, Finland, Lettland, Norge och Sverige. Nettoomsättning 2019: 3,2 miljarder SEK. Antal anställda: ca 1 100. Noterat: Nordic Waterproofing Holding AB är sedan den 30 november 2020 noterat i segmentet midcap på Nasdaq Stockholm, under kortnamnet NWG.

1690