Livsfarliga arbetsvillkor och barnarbete vid koboltbrytning arbetsförhållandena i småskaliga koboltgruvor i södra DRC där tusentals vuxna och barn arbetar.

7774