På varje arbetsplats finns det en organisationskultur och ofta även mindre subkulturer. Organisationskulturen kan ta sitt uttryck på flera olika sätt 

268