1 okt 2013 Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och känd från Moraltestet i Christer i P3, för in en djurrättslig aspekt i 

3402