Hemställan gällde att polisen i utökad utsträckning borde kunna få stöd av Försvarsmakten vid extraordinära händelser jämfört med vad som är gränsövergångar mot Norge, såsom Värmland, Västra Götaland och Dalarna.

2730