förekomsten av en väl utvecklad vård och omsorg av stor betydelse för att ge trygghet under Durkheim skilde mellan mekanisk och organisk solidaritet. Den.

5966