I våras presenterade EU-kommissionen ett förslag om en utveckling av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Förslaget innefattar 20 principer som byråkraterna i Bryssel bedömde

2971