För att starta företag inom taxi och bedriva taxitrafik måste du ha ett Om det förekommer allvarliga missförhållanden kan trafiktillståndet 

6542