Vad är skillnaden mellan en elektrisk krets och en elektrisk ström? El är flödet av positiva och negativa elektroner genom ledningar som är oftast gjorda av koppar. Koppar är en effektiv ledare av el. El kan flöda genom en tråd, men det måste finnas en komplett krets för alla elektriska …

526