Innan pandemin hade vi i stort sett inga väntetider för assisterad befruktning med donerade spermier eller ägg i region Stockholm.

2560