Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga allmänna 

302