Förutsättningar för socialt arbete på samhällsnivå Välfärdspolitik och människobehandlande organisationer i omvandling Anna Ryan Bengtsson Doktorand.

150