På så sätt betalas den i samma stund som man är i väg och drar på sig alla de kostnader en resa innebär. Är man dock i ett läge där man precis inför resan 

6201