Bland annat finns en tydlig statlig inriktning om att inte bygga bort mer åkermark för att klara livsmedelsproduktionen. – Det är inte aktuellt för oss att bara släppa det här. Vi har inget eget intresse i det. Marken används för utbildning och forskning och här pågår flera aktiva försök, det är viktigt att förstå, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör på SLU.

4011