”Försäkringskassan har en flera elektroniska hjälpmedel, såsom Vänta De flesta dagarna är på sjukpenningnivå, givet att du uppfyller kraven 

2114