Skandia har lanserat en ny kreditfond som vänder sig till institutioner och professionella kunder. Fonden, som startade tidigare i år, är den första fonden i Sverige under det nya AIF-regelverket, vilket gör det möjligt att investera i en del av kreditmarknaden som inte vanliga fonder har åtkomst till, nämligen onoterade företagskrediter.

5534