När personal är frånvarande från sina arbeten innebär det att arbetsuppgifter inte blir utförda eller kollegor tvingas täcka upp. Det är mest mamma som stannar hemma. Pappor står för

1797