Validitet är ett av de viktigaste begreppen i vetenskaplig metod. För att kunna göra en bra undersökning måste du förstå vad validitet innebär för den utredning​ 

4681