Finns det något dokument som förklarar kommandoradsväxlarna för megacli bättre än den kryptiska utdata från megacli64 -h? Maskinen är en IBM x3650 m3 

7803