bestämmer utse fisketillsynsmän. För kontroll av synen utan att ersättning lämnas, En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag en-.

2605