iZettle som kortterminal och Visma eEkonomi för bokföring och fakturering, men som kassaregister), då måste man dessutom registrera en faktura i Visma 

5102