Vardalinstitutet ar en nationell miljo for forskning och utveckling inom vard och omsorg. Forutom forskning och forskarutbildning fors dialoger kring vetenskaplig  

8183