Gemenskap. På institutet har de ganska små klasser, något som Rickard föredrar eftersom det gör att det blir en gemenskap även med lärarna och att det därmed 

3904