huruvida utländsk lärarutbildning i huvudsak motsvarade svensk lärar-utbildning. Ansvaret för att utföra dessa s.k. motsvarandebedömningar eller -förklaringar har växlat mellan olika centrala myndigheter. En kort tid (1 juli 1992 till 1 juli 1993) hade Skolverket den uppgiften. Alla så-

4408