>> En stavelse är en del av ett ord, som alltid innehåller en vokal. Bokstäverna i stavelsen bildar ett ljud tillsammans. >> Pe – ter är ett ord som består av två stavelser. Du använder ett bindestreck (-) när du delar upp ordet i olika stavelser. >> En stavelse innehåller alltid en vokal, annars kan du inte säga den.

4736