att Lemon Gin fortfarande såldes på ”bolaget”, att man kunde åka till Spanien under 80-talet, att de flesta av ens vänner är döda, att ens föräldrar inte lever, 

3316