skulle se ut, som borde vara avgörande för serveringstillstånd. De första kommunala uteserveringsbestämmelserna tillkom i Göteborg 1993 och i Malmö 

255