Dessutom har nätverket nu också lanserat Inseego MiFi - den första 5G-hotspoten som blir tillgänglig. Betalningen är uppdelad mellan svarande på samtalet, 

2426