Ett fastighetstillbehör hör till fastigheten och följer med när den överlåts. Om fastigheten upplåts kan tillbehöret också ingå i upplåtelsen. Vid belåning ingår tillbehöret som en del av fastighetens belåningsunderlag. Fysiska fastighetstillbehör

8869