Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det är möjligt att bolagisera styrelseuppdrag. Urban Rydin, skattechef LRF Konsult, tycker domen leder till rättsosäkerhet.

5881