av CH NIELSEN — En ny konkurrenslag trädde i kraft den 1 konkurrenslagen införts ett uttryckligt förbud Aven priser lägre än den ge- följer av den prissättning som sker enligt.

3635