Fastighetsbolaget Cibus utreder möjligheterna att övergå till månatlig utdelning. Bolaget lämnar idag utdelning kvartalsvis. Styrelsen avser att 

7591