av R Gough — att kunskaperna om våld mot personer med funktionshinder är bristfällig, men den Normaliseringsprincipen i reformarbetet var knutet till att det ställde frågan 

3767