Jag vill även upplysa dig om att du kan anmäla en eller flera person så fort du har misstanke om brott, du behöver inte ens veta vad det det skulle rubriceras som. Med andra ord du har alltid rätt att anmäla någon, sedan är det upp till polisen om och hur de vill gå tillväga.

5383