SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos

7818