AMA AF 12 Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. LOU Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) UE Underentreprenör AFA.4 Begreppsförklaringar Begreppsförklaringar, se vidare AMA AF 12 och ABT06 och IT & Telekomföretagen, Almega Begrepp och definitioner fiberbaserad

8398