Hon menar att en psykopat helt eller delvis saknar en empatisk förmåga. De kan dock ha en så kallad intakt kognitiv empati, dvs duktiga på att läsa av andra men saknar affektiv empati: känslomässig empati. De är oftast mycket skickliga på att manipulera och spela på andras känslor men saknar förmåga att känna egna.

6577