av S Nilsson · 2008 — som är skriven av den tjugotvååriga läkarstudenten Raman Mehrzad. I 30 I grundskolan används inte IG, ingen betygsättning sker om inte 

5039