Använd följande kommando för att konfigurera en IP-adress för WINS-server : msh> wins "interface_name" {primary|secondary} "IP address" Använd kommandot "primary" för att konfigurera en primär WINS-server-IP-adress.

4969