Texterna i boken handlar om verkliga människor och fenomen som berör och intresserar unga. Materialet uppmuntrar till muntlig kommunikation - alla kan 

8981