Hermerén Göran God forskningssed Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. : Fulltext ISBN: 978-91-7307-189-5 Mandatory Search the University Library catalogue. Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori Kjørup Søren, Torhell Sven-Erik 2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009

4427