Rollen som Agil Utvecklingschef på Hemnet. I den här rollen kommer du att leda, coacha, facilitera, rekrytera och utveckla kollegor i en agil produktutvecklingsmiljö. Ditt arbete kommer att innebära att: Bygga och leda ditt team, med sammanlagt 6-7 medarbetare, genom rekrytering, coaching, kompetensutveckling och feedback

4617