eger hvarje närvarande en röst för egen del och kan därtill på grund af fullmakt företräda en frånvarande delegare . De flesta rösterna afgöra fråga , utom i de fall 

4450