Den verksamhet som idag bedrivs, exempelvis under Skanstullsbron, verkar fungera ypperligt. Det ser vi som ett ytterligare bevis på att vårt förslag fungerar och inte är något nytt och radikalt, utan en vidareutveckling på redan väl fungerande bar och klubbverksamhet. Här är …

2984