2017-3-15 · Byggledning projektering övningsbok Trots två granskare, 3 korrekturläsningar slank några fel genom. Vi beklagar det samtidigt som vi hoppas på viss förståelse att det förekommer fel i en första upplaga av en övningsbok. Här rättelser: Rad Står Skall stå Sidan 57 (Övning 11.1.10) Rad 11 f.o. kvm m

4359