Temporalarterit beskrevs 1890 av Hutchinson, men det dröjde till 1932 innan Horton tydligt. Polymyalgia reumatika och jättecellsarterit. Polymyalgia reumatika (PMR) och

623