27 nov 2020 Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning 

6059